Yver, uw expert in VvE-beheer

Als u een appartement koopt, koopt u (juridisch gezien) allereerst het appartementsrecht. Dit geeft u het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte van het complex.

U wordt daarnaast ook mede-eigenaar van het gebouw waarvan uw appartement deel uitmaakt. U heeft dus het recht gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes van het gehele gebouw. Daartegenover staat dat u als mede-eigenaar (voor een deel) verantwoordelijk bent voor het hele complex, ook financieel.

Om dit goed te laten verlopen heeft de wetgever vastgelegd dat alle eigenaren binnen een complex lid moeten worden van een Vereniging van Eigenaren. Dit is verplicht en gaat automatisch. De wet zegt:

"Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars; dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris)."

U bent als eigenaar verplicht bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van het complex. Dat gebeurt meestal via voorschotbijdragen, die u periodiek (meestal maandelijks) betaalt aan de VvE. Zo kan de VvE op haar beurt weer de rekeningen betalen voor bijvoorbeeld de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.

Video 'Bij ons in de VvE'

Iedere bezitter van een appartement krijgt te maken met een VvE, een Vereniging van Eigenaren. Maar wat doet die VvE eigenlijk? En hoe werkt het in een complex met kopers en huurders? En wat gebeurt er als u het beheer van uw VvE uitbesteedt? Yver zet de zaken voor u op een rijtje in een informatieve en vermakelijke speelfilm over een VvE.